Te koop - Auto's

Volvo P1800

Gepost op:
21-05-2021
Merk:
Type:
P1800
Bouwjaar:
1968
Prijs:
€ 42.500
Details:
- English/ German below -

Assar Gabrielsson, directeur van Volvo in de jaren vijftig, zag dat de Corvette een 'image booster' was voor het merk Chevrolet. Zijn reactie hierop was een nieuw concept voor Volvo's eigen modellengamma de P1900. Helaas werd dit, door aanzienlijke kwaliteitsproblemen, geen succes. Zijn tweede poging werd wel een succes, tot op de dag van vandaag de Volvo P1800. Het was algemeen bekend dat de Italianen goed waren in het ontwerpen van adembenemende touringcars. Daarom werden Ghia en Frua gevraagd om de nieuwe schets te maken. Het uiteindelijke prototype werd gemaakt door Frua.

Vanwege capaciteitsproblemen in Zweden werd Karmann gevraagd om de P1800 te bouwen. Toen Volkswagen, de belangrijkste klant van Karmann in die tijd, hiervan op de hoogte kwam, dreigden zij alle contracten met Volkswagen te beëindigen. Gelukkig vond Volvo snel een nieuwe kandidaat: Jensen. In 1961 rolde de eerste P1800 van de lopende band in Engeland.
Het motorblok (typenaam B18B) was gebaseerd op Volvo's V8 vrachtwagenmotor, die door midden was gezaagd. Door het gebruik van aluminium motoronderdelen woog de motor slechts 143 kilo. Ondanks verschillende pogingen van Volvo, leverde Jensen niet dezelfde bouwkwaliteit waar Volvo bekend om staat. Opnieuw was het merk koppig en bouwde een nieuwe assemblagefabriek in Zweden om hun kwaliteit te waarborgen. Om dit te verduidelijken, werd de P1800S geboren. De S staat voor 'Swedish Assembly'. Een Zweeds statement, prachtig.

Onze Zweeds geproduceerde P1800s is in een enorm goede staat. Technisch is de auto klaar voor vele lange toerstukken en wat is dat lekker met die goedwerkende overdrive. De prachtig pianozwarte lak doet de klassieker enorm goed, en van wie kan een prachtig ontworpen zwarte klassieker anders zijn dan van Nederlands' grootste interieurontwerper aller tijden. De Saint vraagt om een nieuwe eigenaar met dezelfde grandeur, komt u snel kijken?

--

Assar Gabrielsson, Volvo's CEO in the 1950s, saw the Corvette as an "image booster" for the Chevrolet brand. His answer was a new concept for Volvo's own model range: the P1900. Unfortunately, this was not crowned with success due to significant quality problems. His second attempt, the Volvo P1800, was a success and still is today. It was common knowledge that the Italians were good at designing stunning touring cars. Therefore, Ghia and Frua were asked to create the new sketch. The final prototype was produced by Frua.
Due to capacity problems in Sweden, Karmann was contracted to build the P1800. When Volkswagen, Karmann's most important customer at the time, learned of this, they threatened to cancel all contracts with Volkswagen. Fortunately, Volvo quickly found a new candidate: Jensen. In 1961, the first P1800 rolled off the assembly line in England.

The engine (type designation B18B) was based on Volvo's V8 truck engine, which had been sawed in half. Due to the use of aluminum engine parts, the engine weighed only 143 kilos. Despite several attempts by Volvo, Jensen did not deliver the same build quality that Volvo was known for. Again, the brand was persistent and built a new assembly plant in Sweden to ensure its quality. To illustrate this, the P1800S was born. The S stands for "Swedish Assembly." A Swedish statement, beautifully.

Our Swedish produced P1800s is in very good condition. Technically, the car is ready for many long drives and how nice it is with the overdrive working well. The beautiful piano black paint gives the classic a great feel, and who else could own a beautifully designed black classic than the greatest Dutch interior designer of all time? The Saint is asking for a new owner with the same grandeur, come check it out soon?

--

Assar Gabrielsson, Volvos Geschäftsführer in den 1950er Jahren, sah in der Corvette einen "Image-Booster" für die Marke Chevrolet. Seine Antwort war ein neues Konzept für die eigene Modellpalette von Volvo: der P1900. Leider war
Foto's:
1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop 1968 Volvo P1800 te koop
Contact:
Cool Classic Club
Energiestraat 3
1411 AN Naarden
Nederland
Tel. 0031 352031753