Te koop - Auto's

Volkswagen

Gepost op:
25-03-2023
Merk:
Bouwjaar:
1966
Prijs:
€ 110.000
Details:
English/German below

It belonged to a Trotskyist, a Maoist, a Democrat and a Republican without ever changing owners – Volkswagen T1 Samba

De jaren 50; Een tijd van een florerende economie, de tijd van wederopbouw en de eerste hasj-rokende hippies. Maar ook een stukje Duits-Nederlandse historie; De Volkswagen T1. Na de tweede wereldoorlog wilde weinig landen iets te maken hebben met Duitsland. Ben Pon zag dit gelukkig anders en onderhield goede banden met het Volkswagen concern. Toen hij op een dag naar Wolfsburg reed om de nieuwe inkoop aantallen en cijfers te bespreken van de Kever, pakte hij een kladblaadje. Dat kladblaadje werd later minstens zo iconisch als de Kever. Waarom? Simpel volgens ome Ben!

De automarkt had behoefte aan veel praktische ruimte, wilde graag dingen vervoeren en het moest vooral, minstens technisch zo simpel zijn als de Kever. Dus schetste meneer Pon op basis van een Kever chassis, een grote, liefelijke bus. Little did he know…

De meeste T1's deden trouw dienst voor de loodgieter, bakker of de melkboer en waren dus vooral sober. Die van ons was de meest luxe uitvoering, geadverteerd en bedacht voor de ontdekkingsreiziger. De Volkswagen T1 Samba was zeer in trek in California. De Samba rijder is te onderscheiden aan de safari raampjes en het grote schuifdak. Naast de bekende trucker-arm in de zomer, kan je de Samba rijder dus herkennen aan een permanent verbrandde kruin!

Achter onze Volkswagen T1 Samba De Luxe zit een bijzonder verhaal.
In 1966 is de T1 samba geboren als 251 model. Een 7 zits met doorloop tussen de voorstoelen en de twee bankjes. Rijk aan welgeteld 21 ruitjes, waarvan 6 zijruiten open kunnen (optioneel!). Na zijn geboorte direct naar het zonnige gedeelte van San Francisco verhuisd. Met vele plezierige ritten in California, trok de Volkswagen T1 Samba de aandacht van een Japanse VW-vintage specialist. In 2003 is de bus volledig gerestaureerd. Het restauratieproces was een opgave an sich en vergde veel effort, maarrr het resultaat mag er wezen. De jaren 60 spat er weer vanaf met het parelwitte dak in combinatie met het fluwelen groen, He-le-maal af!

2009 is het jaar dat het zijn eerste Nederlandse sporen heeft gezet. Vandaag de dag in meer dan topconditie en klaar voor weer veel kilometers. Met aanloop wel te verstaan, want haast moet je niet hebben. De 42 paarden brengen je altijd waar je moet zijn.. “Turn on, tune in, and drop out!'

-

It belonged to a Trotskyist, a Maoist, a Democrat and a Republican without ever changing owners - Volkswagen T1 Samba

The 1950s; A time of a booming economy, the time of reconstruction and the first hash-smoking hippies. But also a piece of German-Dutch history; The Volkswagen T1. After the Second World War, few countries wanted anything to do with Germany. Fortunately, Ben Pon saw things differently and maintained good relations with the Volkswagen concern. When he drove to Wolfsburg one day to discuss the new purchasing numbers and figures for the Beetle, he picked up a draft sheet. That notepad later became at least as iconic as the Beetle. Why? Simple according to Uncle Ben!

The car market needed lots of practical space, wanted to transport things and above all, it had to be at least as technically simple as the Beetle. So Mr Pon sketched, based on a Beetle chassis, a big, sweet bus. Little did he know...

Most T1s faithfully served the plumber, baker or milkman and were thus mostly frugal. Ours was the most luxurious version, advertised and conceived for the explorer. The Volkswagen T1 Samba was very popular in California. The Samba driver can be distinguished by its safari windows and large sunroof. So besides the familiar trucker arm in summer, you can recognise the Samba driver by a permanently burnt crown!

There is a special story behind our Volkswagen T1 Samba De Luxe.
In 1966, the T1 samba was born as a 251 model. A 7-seater with pass-through between the front seats and the two bench seats. Rich in as many as 21 windows, 6 of which can open side windows (optional!). After its birth, immediately moved to the sunny part of San Francisco. With many enjoyable drives in California, the Volkswagen T1 Samba caught the attention of a Japanese VW vintage specialist. In 2003, the van was fully restored. The restoration process was a task in itself and required a lot of effort, butrr the result is worth it. The 1960s splashes from it again with the pearly white roof combined with the velvet green, He-all finished!

2009 is the year it made its first Dutch marks. Today in more than top condition and ready for many more kilometres. With a run-up, that is, because you shouldn't be in a hurry. The 42 horses will always take you where you need to be. "Turn on, tune in, and drop out!

-

Er gehörte einem Trotzkisten, einem Maoisten, einem Demokraten und einem Republikaner, ohne jemals den Besitzer zu wechseln - Volkswagen T1 Samba

Die 1950er Jahre; eine Zeit der boomenden Wirtschaft, die Zeit des Wiederaufbaus und der ersten Haschisch rauchenden Hippies. Aber auch ein Stück deutsch-niederländische Geschichte: Der Volkswagen T1. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten nur wenige Länder etwas mit Deutschland zu tun haben. Zum Glück sah Ben Pon das anders und pflegte gute Beziehungen zum Volkswagen Konzern. Als er eines Tages nach Wolfsburg fuhr, um die neuen Einkaufszahlen für den Käfer zu besprechen, nahm er einen Entwurfszettel mit. Dieser Notizblock wurde später mindestens so ikonisch wie der Käfer. Und warum? Laut Onkel Ben ganz einfach!

Der Automarkt brauchte viel praktischen Platz, wollte etwas transportieren und vor allem musste er technisch mindestens so einfach sein wie der Käfer. Also entwarf Herr Pon auf der Basis eines Käfer-Fahrgestells einen großen, süßen Bus. Was er nicht ahnte...

Die meisten T1 leisteten dem Klempner, Bäcker oder Milchmann treue Dienste und waren daher eher sparsam. Unserer war die luxuriöseste Version, beworben und konzipiert für den Entdecker. Der Volkswagen T1 Samba war in Kalifornien sehr beliebt. Der Samba-Fahrer ist an seinen Safari-Fenstern und dem großen Schiebedach zu erkennen. So erkennt man den Samba-Fahrer neben dem berühmten Trucker-Arm im Sommer auch an einem permanent verbrannten Scheitel!

Hinter unserem Volkswagen T1 Samba De Luxe verbirgt sich eine besondere Geschichte.
Im Jahr 1966 wurde der T1 Samba als 251er Modell geboren. Ein 7-Sitzer mit Durchreiche zwischen den Vordersitzen und den beiden Sitzbänken. Reich an nicht weniger als 21 Fenstern, von denen 6 Seitenfenster geöffnet werden können (optional!). Nach seiner Geburt zog er sofort in den sonnigen Teil von San Francisco. Bei vielen schönen Fahrten in Kalifornien erregte der Volkswagen T1 Samba die Aufmerksamkeit eines japanischen VW-Oldtimer-Spezialisten. Im Jahr 2003 wurde der Wagen vollständig restauriert. Der Restaurierungsprozess war eine Aufgabe für sich und erforderte viel Mühe, aber das Ergebnis ist es wert. Mit dem perlweißen Dach in Kombination mit dem Samtgrün erstrahlt er wieder im Glanz der 1960er Jahre, He-alles fertig!

2009 ist das Jahr, in dem er seine ersten niederländischen Spuren hinterlässt. Heute ist er in mehr als bestem Zustand und bereit für viele weitere Kilometer. Mit Anlauf, versteht sich, denn man sollte es nicht eilig haben. Die 42 Pferde werden Sie immer dorthin bringen, wo Sie sein müssen. "Einschalten, einschalten und ausschalten!

Meer informatie

Laadvermogen: 890 kg
GVW: 2.070 kg
Emissieklasse: Euro 0
Aantal sleutels: 3
BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: geen
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket: Nieuwe APK Volle tank
Foto's:
1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop 1966 Volkswagen te koop
Contact:
Cool Classic Club
Energiestraat 3
1411 AN Naarden
Nederland
Tel. 0031 352031753