Te koop - Auto's

Porsche 911

Gepost op:
06-10-2022
Merk:
Type:
911
Bouwjaar:
1974
Prijs:
€ 175.000
Details:
English/German below

They've outlasted hippies, disco and yuppies. Is it any wonder they hold their value so well?

In 1964 werd de Porsche '901' geboren in Stuttgart. Nadat Armand Peugeot en Ferdinand Porsche waren uit geruzied over de 0 in het midden, koos Ferdinand eieren voor z'n geld. Iets met het motto; Choose your battles. De '911' was direct een schot in de roos; Tegenwoordig staat Porsche equivalent aan de 911.

In 1972 werd de 'Ur-911'er' iets aangepast, voordat het het G-model werd. Deze aanpassing bleek op papier perfect. Nadat de accu in tweeën was gesplitst in de neus voor gewichtsverdeling, konden de vloeistoffen verdeling niet achterblijven. Daarop werd gekozen voor een oliesysteem wat bij te vullen was met een 'olie-klepje' aan de achterzijde. Vroeger was alles beter, tankstations waren bemand en werd er zelfs voor je getankt! Je raadt het al; de meeste 72'ers liepen op mengsmering… Daarom werd in '73 de beslissing direct teruggedraaid en werden de laatste generatie 'normale' F modellen geboren, waarvan dit er eentje is.

Onze '73'er is, zoals je wellicht gewend bent, verre van standaard. Ze werd geboren en geleverd in Duitsland als een originele 2.4 T, die in 2019 door haar huidige eigenaar, volledig werd omgedoopt naar ST. Voordat Ferdinand zich omdraait in zijn graf; ze is nog matching numbers en voorzien van een geburtsurkunde! Het blok is opgeboord naar een 2500 en alle Porsche 911 ST onderdelen die er zijn gebruikt zijn origineel. Géén tupperware tuning, oom Fer!

Verder is ze volledig geprepareerd voor klassieke rally's en klaar voor nog veel jaren plezier, zijwaarts, wel te verstaan. Bis bald!

Did you spend your youth dreaming about someday owning a Nissan? After all, we know how many decades you've waited.

--


They've outlasted hippies, disco and yuppies. Is it any wonder they hold their value so well?

In 1964, the Porsche '901' was born in Stuttgart. After Armand Peugeot and Ferdinand Porsche had fought over the 0 in the middle, Ferdinand decided to take his chances. Something with the motto; Choose your battles. The '911' was an immediate hit; nowadays Porsche is equivalent to the 911.

In 1972 the 'Ur-911'er was slightly modified, before becoming the G-model. This adaptation proved perfect on paper. After the battery was split in two in the nose for weight distribution, the fluids distribution could not be left behind. An oil system was chosen that could be refilled with an 'oil valve' at the rear. In the old days, everything was better, petrol stations were manned and they even filled up for you! You guessed it; most '72'ers ran on mixed fuel... Therefore, in '73, the decision was immediately reversed and the last generation of 'normal' F models were born, of which this is one.

Our '73 is, as you might expect, far from standard. She was born and delivered in Germany as an original 2.4 T, which in 2019, by her current owner, was completely renamed to ST. Before Ferdinand turns over in his grave; she is still matching numbers and equipped with a door turret! The engine has been bored to a 2500 and all ST parts used are original. No tupperware tuning, Uncle Fer!

Furthermore, she is fully prepared for classic rallies and ready for many years of fun, sideways, that is. Bis bald!

Did you spend your youth dreaming about someday owning a Nissan? After all, we know how many decades you've waited.


--


Sie haben Hippies, Disco und Yuppies überdauert. Ist es da ein Wunder, dass sie ihren Wert so gut halten?

1964 wurde in Stuttgart der Porsche 901" geboren. Nachdem sich Armand Peugeot und Ferdinand Porsche um die 0 in der Mitte gestritten hatten, beschloss Ferdinand, seine Chance zu nutzen. Irgendwas mit dem Motto: Wähle deine Schlachten. Der '911' war sofort ein Hit; heute ist Porsche gleichbedeutend mit dem 911.

1972 wurde der 'Ur-911'er leicht modifiziert, bevor er zum G-Modell wurde. Diese Anpassung erwies sich
Foto's:
1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop 1974 Porsche 911 te koop
Contact:
Cool Classic Club
Energiestraat 3
1411 AN Naarden
Nederland
Tel. 0031 352031753