Te koop - Auto's

Porsche 911

Gepost op:
06-10-2022
Merk:
Type:
911
Bouwjaar:
1973
Prijs:
€ 115.000
Details:
English/German Below

--

De 911, een tijdloos icoon wat staat voor strakke bochten en grote brede grijnzen. Een 6-in-lijn die je hoort roffelen terwijl je die classic hoger in zijn toeren gooit. Wat is er nu zo lekker aan een vroege 911, en nog specifieker, aan een Targa? Targa (op Targa Florio won Porsche vroeger veel) is een onlosmakelijke stijlicoon van Porsche. Initieel eigenlijk een ontwerp gebaseerd op de veiligheidseisen in de USA. Voordelen die hieruit voortkwamen: Coupé wegligging en stijfheid terwijl je wel de wind in je manen had.

Veel mensen denken dat een 911T staat voor een 911 Targa, maar niets is minder waar. De 911T staat voor 'touring', welke eigenlijk het instapmodel van Porsche is. Toch zijn er een hoop redenen, buiten de betaalbaarheid, om juist een T te verkiezen boven het topmodel 911S. De krachtopbouw zit veel meer onderin bij een T, waardoor je op lagere snelheden veel fijner wegkomt. In een land als Nederland niet verkeerd, toch?

Onze Porsche 911 T? Yup, just like you and me like it. De 2.4 is van alle F-modellen (met chromen rozetten en dergelijke) de snelste en best rijdende. Hiervoor werden ze namelijk geleverd in 2.0 en 2.2 liter. Normaal werd de 2.4 enkel in de USA geleverd met MFI (klein vernuftig gewild injectiemotortje), maar deze is als een van de enigen met MFI geleverd in Duitsland. Dat kan enkel besteld zijn door de Duitse directie van Porsche toentertijd, wat deze auto zeer begeerlijk maakt! De auto is helemaal gerestaureerd, gereviseerde matching motor en komt met een Geburtskunde. Helemaal klaar om op zondagochtend in de dauw de buurt wakker te schudden.

Kom je snel langs?

It's not a statement, it's a hand gesture. - Porsche

--

The 911, a timeless icon that stands for tight turns and big broad grins. A 6-in-line that you can hear rumble as you raise the revs of that classic. So what's so great about an early 911, and even more specifically, a Targa? Targa (Porsche used to win a lot at the Targa Florio) is an inseparable Porsche style icon. Initially, it was a design based on safety requirements in the USA. Advantages that arose from this: Coupé roadholding and rigidity while still having the wind in your manes.

Many people think that a 911T stands for a 911 Targa, but nothing could be further from the truth. The 911T stands for 'touring', which is actually Porsche's entry-level model. Yet there are many reasons, apart from affordability, to prefer a T to the top model 911S. The power is built up much more at the bottom in a T, which makes it easier to get away at lower speeds. Not bad in a country like the Netherlands, is it?

Our Porsche 911 T? Yup, just like you and me like it. The 2.4 is the fastest and best driving of all F-models (with chrome rosettes and such). Before that they were available in 2.0 and 2.2 litres. Normally the 2.4 was only delivered in the USA with MFI (a small ingenious injection engine), but this one is one of the only ones with MFI delivered in Germany. That can only have been ordered by the German management of Porsche at the time, which makes this car very desirable! The car is fully restored, revised matching engine and comes with a Geburtskunde. All ready to wake up the neighbourhood on a Sunday morning in the dew.

Will you come by soon?

It's not a statement, it's a hand gesture. - Porsche

--

Der 911, eine zeitlose Ikone, die für enge Kurven und ein breites Grinsen steht. Ein 6-Zylinder, den man rumpeln hören kann, wenn man die Drehzahl dieses Klassikers erhöht. Was ist also so toll an einem frühen 911, und noch spezieller an einem Targa? Der Targa (Porsche hat früher bei der Targa Florio oft gewonnen) ist eine untrennbare Porsche Stilikone. Ursprünglich war es eine Konstruktion, die auf den Sicherheitsanforderungen in den USA basierte. Daraus ergaben sich Vorteile: Coupé-Straßenlage und Steifigkeit und trotzdem die Mähne im Wind.

Viele Leute denken, dass ein 911T für einen 911 Targa steht
Foto's:
1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop 1973 Porsche 911 te koop
Contact:
Cool Classic Club
Energiestraat 3
1411 AN Naarden
Nederland
Tel. 0031 352031753