Te koop
Je bent hier: Oldtimers te koop > Oldtimer auto's > 1981 DeLorean DMC-12

1981 DeLorean DMC-12
€ 69.500

Delen

Advertentie

Referentie
TKV-366924
Publicatie
30-07-2023
Categorie

Kenmerken

Merk
Model
DMC-12
Bouwjaar
1981
Versnellingen
automatisch
Vraagprijs
€ 69.500

Beschrijving

Merk: DeLorean
Model: DMC-12
Modelreeks: 1981 - 1982
Tellerstand: 16.713 mijlen
Laadvermogen: 197 kg
GVW: 1.442 kg
Emissieklasse: Euro 0
Aantal eigenaren: 1
BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)

See for information in English down below.

"back to the future" Met een DeLorean DMC-12 uit 1981

• Een uiterst originele DeLorean met 1e aankoop factuur!
• Slechts 16.713 MLS
• RVS carrosserie
• Automatische versnellingsbak
• Zeer zeldzame auto met originele owners manual.

In totaal zijn er ca. 9.170 DeLorean's geproduceerd verdeeld over 3 modeljaren en 2 kalenderjaren.

De eerste DeLorean's zijn in maart 1981 van de band gelopen, maar deze (voor)serie was vooral bedoeld op het personeel op te leiden. De echte productie kwam later in 1981 op gang en in dat jaar zijn de meeste DeLorean's dan ook geproduceerd: volgens Knut Grimsrud van DMC-news zijn er in 1981 ca. 6.640 op de markt gebracht. In 1982 ca. 1.280 en 1983 ca. 1.250. (totaal 9.170).

In 1984 werd de DeLorean opnieuw onder de aandacht gebracht, door als tijdmachine te figureren in de filmtrilogie "back to the future". Hierbij werd het wereldwijde interesse voor het merk nieuw leven in geblazen. Iedereen wilde wel zo'n futuristische auto, waarmee je ook nog door de tijd kon reizen.

Een 2.8 liter V6 zorgde voor de aandrijving. Hij leverde 132 pk bij 5.700 tpm en 235 Nm koppel. De auto kon 177 km/h halen. De sprint van 0 naar 100 km/h verliep in 10,5 seconden.

De carrosserie is strak, gaaf en krasvrij. De portieren, dorpels, spatborden, motorkap en kofferdeksel hebben kloppende passingen.
Het plaatwerk verkeert in een zeer goede staat. De door ons aangeboden DeLorean is van een echte liefhebbers geweest, die alle facturen en documentatie bewaard hebben. Er is een goed gevulde map met historie aanwezig.

Het zwart lederen interieur is in een zeer mooie staat. Ook het dashboard is nog origineel en niet gescheurd. De ramen zijn nog origineel en hebben allemaal nog het 'DMC' logo.

Bent u als DeLorean liefhebber op zoek naar een origineel exemplaar dan is dit uw kans.

Aanvullend nog het uitgebreide verhaal van de vorige eigenaar:

Recente historie
VIN #4038 is origineel geleverd aan de eerste eigenaar in Ohio in de VS, maar werd al in 1990 gekocht door een Belgische student, Christophe Moerman, die in Boston studeerde. Hij kocht de auto van de eerste eigenaar met slechts 11.000 mijl. De auto werd direct vanuit Boston naar Antwerpen verscheept naar zijn ouders. Waar de Delorean circa 20 jaar verbleef. De Belgische student emigreerde in 2010 naar de VS en heeft de auto weer meegenomen naar de VS, wat op dat moment de derde overtocht over de Atlantische oceaan betekende. Toen hij een aantal jaren geleden in Hawaii ging wonen is besloten de auto in 2017 verkopen en is vanuit Californië verscheept naar België; de vierde overtocht. Christophe's vader was inmiddels te oud om nog goed met de auto te kunnen rijden en dus werd besloten de auto ruim twee decennia bezit te verkopen aan DeLorean Europe in Nederland. Daar is de auto in 2019 gekocht door mij.
Ed Uding van DeLorean Europe heeft, voordat de auto aan mij werd afgeleverd, op mijn verzoek eerst een
serie upgrades uitgevoerd om te zorgen dat het een veilige en betrouwbare auto werd waarmee ik op
ieder moment zonder onderbuikgevoel naar de andere kant van het land zou kunnen rijden. Deze
upgrades waren:
? vervanging van de trailing arm bolts. Dit zijn de bouten waarmee de achterste wielophanging
aan het chassis is bevestigd, en een bekend zwak punt van DeLoreans. De originele bouten zijn
niet berekend op een levensduur van >40 jaar en konden doorbuigen of in het ergste geval zelfs
breken waardoor de gehele achter wielophanging afbreekt. De bouten zijn vervangen door
Inconel exemplaren, die vele malen sterker zijn dan de originele.
? Het koel systeem is geüpgradet. De auto heeft de motor achterin en de radiator voorin waardoor
DeLoreans erom bekend staan dat ze snel oververhitten. Een extra probleem hierbij is dat de
elektrische koelvinnen van de originele radiator veel stroom trekken, waardoor bij langdurig
stilstaan met stationair draaiende motor zoals bijvoorbeeld in de file, de accu kon worden leeg
getrokken door de draaiende koelvinnen. Dit is opgelost door het plaatsen van een nieuwe
aluminium radiator met een hoge koel capaciteit in combinatie met nieuwe efficiënte koelvinnen
die veel minder druk zetten op het elektrische systeem. Je kunt nu in de zomer met de airco en de
radio aan probleemloos file rijden zonder dat de auto oververhit of de accu wordt leeg getrokken.
Tegelijk werden ook alle slangen en pijpen van het koelsysteem vervangen en een nieuwe RVS
header bottle (koelvloeistof reservoir) geplaatst. Origineel zijn deze reservoirs van plastic en ze
gaan vroeg of laat kapot. De meeste DeLoreans rijden met een metalen reservoir.
? De brandstofslangen zijn vervangen. Het Bosch K Jetronic brandstof injectie systeem staat onder
een druk tot 5 bar. De originele slangen worden na lange tijd droog en poreus waardoor het risico
op scheuren bestaat. Door de jaren heen zijn helaas veel DeLoreans uitgebrand doordat te lang
met de originele brandstofslangen werd gereden. Bij deze auto zijn alle flexibele
brandstofslangen vervangen door exemplaren met gevlochten RVS mantel.
? De wielophanging is aangepakt. Ten eerste zijn op alle wielen nieuwe schokbrekers gemonteerd
en voor zijn de veren vervangen waardoor de auto een betere ‘stance’ heeft. De gewichtsverdeling
van een DeLorean is 65% achter en 35% voor, maar uit kostenbesparings-overwegingen werden
oorspronkelijk voor en achter dezelfde veren gemonteerd waardoor de voorkant hoger staat dan
de achterkant.Met de nieuwe veren kreeg de auto de stance zoals deze oorspronkelijk bedoeld
was. Tenslotte werden op de voorophanging zogenaamde lower control arm supports
gemonteerd. De stuurinrichting van de DeLorean bevat een ontwerpfout waardoor beide
voorwielen bij krachtig remmen de neiging hebben enigszins naar binnen te sturen en bij
accelereren naar buiten, wat een instabiel weggedrag oplevert. De gemonteerde
verstevigingsbeugels stabiliseren de stuurinrichting voor een duidelijk stabieler weggedrag.
? De transmission governor, de computer die de automatische versnellingsbak bedient, is
vervangen door een digitaal exemplaar. Het schakelen gaat hiermee vlotter en soepeler. Deze
digitale unit is in de behuizing van de originele governor ingebouwd, waardoor de originaliteit
gehandhaafd blijft.
? Ik heb de radio vervangen door een Retrosound exemplaar. Dit is een radio met het uiterlijk van
de originele Craig radio die standaard in alle DeLoreans geleverd werd, maar met Bluetooth,
DAB+, etc.
? Twee jaar geleden zijn de wielen professioneel gepoedercoat.
Ik heb vanwege deze upgrades gedurende mijn vier jaar eigenaarschap zelf geen noemenswaardige
problemen gehad. Ik merkte op een zeker moment wat trillen in het stuur tijdens remmen. Ik heb toen
de remschijven en blokken vervangen en daarmee was het opgelost. Bij de laatste APK in november 2022
werd de auto afgekeurd omdat de intensiteit van de achterlichten links en rechts niet gelijk was en omdat
de handrem onvoldoende werkte. De achterlichtunits zijn daarom vervangen door LED’s en het
handremblok werd vernieuwd. Toen kwam de auto probleemloos door de APK. Dit voorjaar merkte ik
dat de poelies voor de snaren van de A/C compressor en de alternator herrie begonnen te maken. De
lagers in de poelies zijn vervangen en daarmee liep de motor weer stil. Tenslotte merkte de taxateur
tijdens mijn laatste taxatie vorig jaar op dat de achterbanden inmiddels 20 jaar oud waren. Er zat nog
voldoende profiel op, maar toch heb ik een maand geleden twee nieuwe achterbanden laten monteren.
En omdat ik toch bij Ed was heeft hij gelijk de airco bijgevuld.

"Back to the future with a 1981 DeLorean DMC-12

- A highly original DeLorean with 1st purchase invoice!
- Only 16,713 MLS
- Stainless steel bodywork
- Automatic transmission
- Very rare car with original owners manual.

A total of about 9,170 DeLorean's were produced across 3 model years and 2 calendar years.

The first DeLorean's came off the production line in March 1981, but this (pre)series was mainly to train the staff. Real production got under way later in 1981, and that is when most DeLoreans were produced: according to Knut Grimsrud of DMC-news, ca. 6,640 were launched in 1981. In 1982 ca. 1,280 and 1983 ca. 1,250 (total 9,170).

In 1984, the DeLorean was again brought to attention, by featuring as a time machine in the film trilogy "back to the future". This revived worldwide interest in the brand. Everyone wanted such a futuristic car, which could also travel through time.

A 2.8-litre V6 provided the drive. It produced 132 hp at 5,700 rpm and 235 Nm of torque. The car could reach 177 km/h. The sprint from 0 to 100 km/h was in 10.5 seconds.

The bodywork was sleek, flawless and scratch-free. The doors, sills, mudguards, bonnet and boot lid have correct fits.
The sheet metal is in very good condition. The DeLorean we offer has belonged to a true enthusiast, who has kept all invoices and documentation. A well-stocked history folder is present.

The black leather interior is in very nice condition. The dashboard is also still original and not torn. The windows are still original and all still have the 'DMC' logo.

If you are a DeLorean enthusiast looking for an original car, this is your chance.

Additionally, the extensive story of the previous owner:

Recent history
VIN #4038 was originally delivered to the first owner in Ohio in the US, but was bought back in 1990 by a Belgian student, Christophe Moerman, who was studying in Boston. He bought the car from the first owner with just 11,000 miles. The car was shipped directly from Boston to Antwerp to his parents. Where the Delorean stayed for about 20 years. The Belgian student emigrated to the US in 2010 and took the car back to the US, which at the time marked the third crossing of the Atlantic. When he moved to Hawaii several years ago, he decided to sell the car in 2017 and shipped it from California to Belgium; the fourth crossing. Christophe's father was now too old to drive the car properly, so it was decided to sell the car over two decades of ownership to DeLorean Europe in the Netherlands. There, the car was bought by me in 2019.
Ed Uding of DeLorean Europe, before the car was delivered to me, at my request, first carried out a
series of upgrades to ensure that it was a safe and reliable car that I could use at any
be able to drive to the other side of the country at any time without any gut feeling. These
upgrades were:
? replacement of the trailing arm bolts. These are the bolts that attach the rear suspension
is attached to the chassis, and a well-known weak point of DeLoreans. The original bolts are
not designed to last >40 years and could deflect or in the worst case even
break, causing the entire rear suspension to break. The bolts were replaced with
Inconel ones, which are many times stronger than the original ones.
? The cooling system has been upgraded. The car has the engine at the back and the radiator at the front, making
DeLoreans are known to overheat quickly. An additional problem with this is that the
electric cooling fins of the original radiator draw a lot of current, which means that when stopped for long periods of time with the
standing still with the engine idling, such as in a traffic jam, the battery could be drained
drawn by the rotating cooling fins. This was solved by installing a new
aluminium radiator with a high cooling capacity combined with new efficient cooling fins
which put much less pressure on the electrical system. You can now drive in summer with the aircon and the
radio on, you can now drive in traffic jams without overheating the car or draining the battery.
At the same time, all the hoses and pipes of the cooling system were also replaced and a new stainless steel
header bottle (coolant reservoir). Originally, these reservoirs are plastic and they
break down sooner or later. Most DeLoreans run with a metal reservoir.
? The fuel hoses have been replaced. The Bosch K Jetronic fuel injection system is under
a pressure of up to 5 bar. The original hoses become dry and porous after a long time, creating the risk
of tearing. Over the years, many DeLoreans have unfortunately burnt out because too long
with the original fuel hoses. On this car, all flexible
fuel hoses have been replaced with stainless steel braided ones.
? The suspension has been addressed. First, new shock absorbers were fitted on all wheels
and the front springs have been replaced, giving the car better stance. The weight distribution
of a DeLorean is 65% rear and 35% front, but for cost-saving reasons the same springs were originally fitted at the front and
the same springs were originally fitted at the front and rear, giving the front a higher position than the rear.
With the new springs, the car got the stance as it was originally intended
was intended. Finally, so-called lower control arm supports were fitted to the front suspension.
were fitted to the front suspension. The DeLorean's steering gear contains a design flaw that caused both
front wheels tend to steer slightly inward under heavy braking and outward under
acceleration outwards, resulting in unstable handling. The fitted
reinforcement brackets stabilise the steering gear for significantly more stable handling.
? The transmission governor, the computer that controls the automatic gearbox, has been
replaced by a digital one. This makes shifting gears smoother and smoother. This
digital unit is built into the housing of the original governor, thus maintaining its originality.
maintained. I replaced the radio with a Retrosound one. This is a radio with the look of
the original Craig radio that came standard in all DeLoreans, but with Bluetooth,
DAB+, etc.
? Two years ago, the wheels were professionally powder coated.
Because of these upgrades during my four years of ownership, I have not had any significant
problems. At some point, I noticed some vibration in the steering wheel during braking. I then
replaced the brake discs and pads and that solved it. At the last MOT in November 2022
the car was rejected because the intensity of the rear lights on the left and right were not equal and because
the handbrake did not work adequately. The rear light units were therefore replaced with LEDs and the
handbrake pad was renewed. Then the car passed the MOT without any problems. This spring, I noticed
that the pulleys for the belts of the A/C compressor and alternator were starting to make noise. The
bearings in the pulleys were replaced and with that the engine ran quietly again. Finally, the valuer noted
during my last valuation last year noted that the rear tyres were now 20 years old. There was still
profile, but I still had two new rear tyres fitted a month ago.
And since I was with Ed anyway, he filled up the air conditioning at the same time.

Advertentie

Referentie
TKV-366924
Publicatie
30-07-2023
Categorie

Kenmerken

Merk
Model
DMC-12
Bouwjaar
1981
Versnellingen
automatisch
Vraagprijs
€ 69.500

Verkoper

Naam
Carrosso, Classic and Sportscars
Adres

Eekstraat 2
8375HN Oldemarkt
Nederland

route plannen
Telefoon
0031615076059
0031615076059
E-mail
terug naar overzicht andere DeLorean oldtimers
Freighthammer - importeren en exporteren van oldtimers
Classic Car Stories - aankoop, verkoop, onderhoud, reparaties
Belgisch Brits Centrum - Britse oldtimers: verkoop, wisselstukken, onderhoud en restauraties
Legendary Classics - verkoop van oldtimers
Oldtimerfarm - verkoop in opdracht van oldtimers - Aalter
Mistral Classics - premium classic cars - restauratie & onderhoud
Catawiki online oldtimer veiling
Claeys - oldtimer onderdelen
Aarschots Carrosserie Center - oldtimer restauratie
Marlog Car Handling - verschepen en importeren van oldtimers
Classictours - reizen op maat van oldtimerfanaten
Goedkope oldtimerverzekering bij ERARD verzekeringen
Cleansurface group by Sodablast - stralen en coaten
Red de Oldtimer
Catawiki online oldtimer veiling
Anglo Parts - onderdelen voor Engelse oldtimers
Wens jij ook publiciteit via Oldtimerweb? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer info.
Claeys - oldtimer onderdelen
Aarschots Carrosserie Center - oldtimer restauratie
Marlog Car Handling - verschepen en importeren van oldtimers
Classictours - reizen op maat van oldtimerfanaten
Goedkope oldtimerverzekering bij ERARD verzekeringen
Cleansurface group by Sodablast - stralen en coaten
Red de Oldtimer
Catawiki online oldtimer veiling
Anglo Parts - onderdelen voor Engelse oldtimers